SELECTION帆船

Luna Rossa赢得2021年普拉达杯胜利

LUNA ROSSA,高科技的挑战

Luna Rossa,御风起航

2021年普拉达杯,赢得比赛、赢得美洲杯的挑战机会

美洲杯帆船赛(1851-1930年),向美国人不断发起挑战

全新Luna Rossa系列短片:挑战者队背后的故事

美洲杯帆船赛:世界系列赛一触即发

Luna Rossa启航